Hollow~Dream

14 tekstów – auto­rem jest Hol­low~Dream.

Naj­więcej wo­jen stoczo­no przed lustrem... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 stycznia 2013, 00:13

Kar­miąc się tyl­ko marze­niami nie spros­tasz rzeczywistości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2013, 13:28

Każdy umiera, lecz nie każdy żyje. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 września 2012, 23:20

W uda­waniu jed­no jest nasze, my sami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2012, 00:06

Niepew­ni uczuć są ludzie niepew­ni swo­jej tożsamości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 sierpnia 2012, 23:03

'' In­ność '' in­try­guje lub '' pod­da­je się '' niena­wiści, mi­mo wszys­tko świad­czy o nieza­leżności i wol­ności oraz swo­bodzie nie po­dyk­to­wanej '' nor­mie '' społecznej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2012, 15:55

Nie trze­ba dużo mówić, by istnieć. 

myśl • 25 czerwca 2012, 12:18

Jeśli są wokół ciebie praw­dzi­wi przy­jaciele nie masz się cze­go obawiać. 

myśl • 13 czerwca 2012, 17:16

W sa­mot­ności gu­bimy nasze wartości. 

myśl • 1 czerwca 2012, 21:03

Szczerzy są tyl­ko na­si wrogowie. 

myśl • 29 maja 2012, 20:32
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hollow~Dream

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność